MJM Personální Agentura

Rodinná Personální Agentura

Váš most mezi talentem a příležitostí.

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?
Naše služby
Poskytujeme více než jen služby - poskytujeme řešení. Poradenství, rekvalifikace, zprostředkování ubytování - naše široká nabídka pokrývá vše, co potřebujete k nalezení ideálního zaměstnání nebo zaměstnance
Zjistěte více

Hledáte zaměstnání?

Najdeme Vám kvalitní práci

Hledáte spolehlivé zaměstnance?

Dodáme Vám kvalifikované pracovníky

Hledáte komplexní řešení v oblasti HR?

Náš tým se postará o všechny náležitosti.

Usilujete o vysokou kvalitu v práci a týmu?

Naše služby zaručují excelentní výsledky pro zaměstnavatele i zaměstnance.
Jak Vám můžeme pomoci?
Ať už potřebujete poradenství, pomoc s ubytováním pro cizince, asistenci na úřadech, nebo jazykové kurzy, naše široká škála služeb je zde pro vás. Naše úsilí je vždy zaměřeno na to, jak vám co nejlépe pomoci.
Komplexní poradenství v oblasti zaměstnávání cizinců
Poskytujeme kompletní poradenské služby související se zaměstnáváním cizinců.
Komplexní asistence na úřadech
Zprostředkujeme asistenci na úřadech. Např. při prodlužování zaměstnaneckých karet, zajistíme asistenta / překladatele u lékařských vstupních prohlídek, vstupních školení, koordinátora – překladatele na pracovišti.
Zastupování vašich požadavků na Úřadu práce
Zadáváme požadavky na pracovní místa na ÚP.
Jazykové kurzy češtiny pro cizince z třetích zemí
Zajišťujeme také jazykové kurzy ČESKÉHO JAZYKA PRO CIZINCE Z TŘETÍCH ZEMÍ (Indie, Nepál, Filipíny, Ukrajina, Mongolsko, Srbsko atd.), a to jak pro dospělé, tak rodinné příslušníky zaměstnanců včetně dětí.
Poskytování rekvalifikačních kurzů dle vašich potřeb
Poskytování rekvalifikačních kurzů dle vašich potřeb
Příprava dokumentace pro uzavření pracovních smluv
Zpracujeme a připravíme potřebné podklady pro uzavření pracovních smluv či jiných dohod v rámci zákoníku práce s vhodnými kandidáty na požadované pracovní pozice.
Zajišťování ubytování pro zahraniční pracovníky
Zajistíme ubytování pro žadatele o zaměstnaneckou kartu / zahraničního pracovníka.
Zpracování a podání dokumentů pro dlouhodobý pobyt zaměstnanců
Zpracováváme a podáváme dokumenty potřebné k získání povolení k dlouhodobému pobytu zaměstnance.
JSTE CIZINEC, KTERÝ HLEDÁ PRÁCI?
3 kroky k novému zaměstnání
Hledáte nové zaměstnání, nebo uvažujete o změně stávajícího?
Kontaktujte nás
Kontaktujte nás a domluvíme se společně na dalším postupu.
Společná schůzka
Domluvíme si společnou schůzku, kde nám o sobě řeknete více.
Zhotovení nabídky
Na základě vaší kvalifikace a zkušeností Vám zašleme nabídku pracovních pozic.
Proč spolupracovat právě s námi
Spolupracujte s námi a objevte výhody mladé, dynamicky se rozvíjející společnosti bez předsudků. Přistupujeme k zprostředkování zaměstnání inovativně, a snažíme se být se zaměstnanci v denním kontaktu. Profesionalita, přátelský přístup a serióznost jsou tři pilíře, na kterých stojí naše práce. Věříme, že klíčem k úspěchu je komunikace, proto se vždy snažíme pochopit vaše potřeby a stanovit jasné cíle. Koneckonců, jediným způsobem, jak odvádět skvělou práci, je milovat to, co děláme.
Osobní přístup

Jsme mladá, dynamicky se rozvíjející společnost bez předsudků. Přistupujeme k zprostředkování zaměstnání inovativně. Snažíme se být se zaměstnanci denně kontaktu, osobně, telefonicky, či přes sociální sítě. Ubytované pravidelně navštěvujeme minimálně jednou za měsíc, kdy nás zajímají jejich potřeby a případné připomínky. Při té příležitosti provádíme i kontroly pronajatých bytů.

Personální agentura
 • Profesionální
  Ve svém oboru jsme profesionálové a vždy uděláme maximum pro vaši spokojenost.
 • Přátelští
  Jednání s námi je pohodové a příjemné. Rádi Vám poradíme a pomůžeme.
 • Seriózní
  Spolupráce s námi je vždy seriózní a vaše informace jsou u nás v bezpečí.
Komunikace je klíč
 • Na úvod se seznámíme a řekneme si, co od vzájemné spolupráce očekáváme.
 • V dalším kroku nám řeknete něco o vaší situaci, abychom lépe pochopili vaše potřeby.
 • V tuto chvíli máme dostatek informací na to, abychom mohli stanovit vaše cíle a požadavky.
Máte nějaké dotazy?
Kontakt
“Jediným způsobem, jak odvádět skvělou práci,
je milovat to, co děláte.”
Personální agentura MJM

Kontaktujte nás

Využijte kontaktní formulář nebo nám rovnou zavolejte a domluvíme se na dalším postupu.
Díky, brzy budeme ve spojení :)
Ups! Něco se pokazilo..
Informace pro oznamovatele dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně
oznamovatelů

Společnost MJM rodinná realitní a personální agentura s.r.o., IČO: 05954789, se sídlem Školní 645,
432 01 Kadaň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.
C 39333 (dále jako „Společnost“) jako povinný subjekt dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně
oznamovatelů (dále jako „Zákon“) zavedla vnitřní oznamovací systém a stanovila způsoby a pravidla
pro oznamování protiprávního jednání.


Společnost podle § 9 odst. 2 písm. b) Zákona tímto poskytuje informace pro oznamovatele
protiprávního jednání, které je povinna uveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Jakým způsobem lze protiprávní jednání oznámit?


Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu Zákona se podává:


1) vnitřním oznamovacím systémem, který Společnost zřídila,
2) prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému v působnosti Ministerstva spravedlnosti na
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni


Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému je oznámení možné podat:
a) písemně v listinné podobě osobním předáním na adresu uvedenou níže – obálka musí být
označena „V k rukám příslušné osoby“;
b) písemně v listinné podobě prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem, nebo
dopisem s doručenkou na adrese uvedenou níže - obálka musí být označena „Pouze k rukám
příslušné osoby
“;
c) písemně elektronicky zasláním na e-mailovou adresu příslušné osoby uvedenou níže;
d) ústně telefonicky, na telefonním kontaktu příslušné osoby uvedeném níže;
e) ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a termín.


Preferovaným komunikačním kanálem pro přijímání oznámení je písemně elektronicky na emailovou
adresu příslušné osoby. Tuto e-mailovou adresu spravuje přímo příslušná osoba a jejím
prostřednictvím zajišťuje možnost oznamovatelům podat oznámení odkudkoliv a vést následnou
komunikaci mezi příslušnou osobou a oznamovatelem. Přístupové údaje k e-mailové adrese jsou k
dispozici pouze a výlučně příslušné osobě.


O ústním oznámení pořídí příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam, který věrně
zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se
souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu
zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě,
nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.


Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také prostřednictvím
externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Způsoby, jakými je možné učinit
oznámení uveřejňuje Ministerstvo na svých internetových stránkách
https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.


Komu oznámit podezření na protiprávní jednání?


Oznámení lze podat u příslušné osoby prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jméno, příjmení příslušné osoby: Barbora Krejčová
Adresa pro osobní předání v listinné podobě Školní 645, 432 01 Kadaň
Adresa pro zasílání písemných oznámení: Školní 645, 432 01 Kadaň
Telefon: 792 321 962
e-mail: b.krejcova@mjmreality.cz

Kdo může oznámení podat?


Fyzická osoba, která pro Společnost přímo nebo zprostředkovaně vykonávala nebo vykonává práci
nebo jinou obdobnou činnost nebo která byla nebo je se Společností v kontaktu v souvislosti s
výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti
Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou
obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.